Montaż płyt warstwowych

Najszybszym sposobem wznoszenia obiektów jest budownictwo szkieletowe.

Pierwszym etapem w technologii szybkiego budownictwa jest wzniesienie konstrukcji stalowej i obudowanie jej lekką obudową w postaci płyt warstwowych. Czas takiej budowy jest znacznie krótszy niż w budownictwie tradycyjnym, co jest bardzo ważne w przypadku inwestycji, które mają szybko przynosić zysk.

W budynkach wznoszonych technologią suchą nie występuje problem z wilgocią, która mogłaby utrudnić warunki produkcji lub składowania i magazynowania produktów.

Możliwe są dwa rodzaje montażu płyt warstwowych na ścianach konstrukcji:

  • montaż poziomy
  • montaż pionowy

Do montażu poziomego czy pionowego można wykorzystać zarówno płyty standardowe z widocznym łącznikiem jak i z ukrytym systemem mocowania.

Na zdjęciach widoczny, standardowy oraz ukryty system mocowania.

W przypadku montażu poziomego, wszystkie miejsca mocowania płyt śrubami do konstrukcji obiektu są kryte i maskowane obróbkami blacharskimi wzdłuż słupa.

 

Przy montażu płyt w układzie pionowym, aby elewacja była jednolita bez widocznych wkrętów, należy stosować płyty z ukrytym łącznikiem w zamku.  W tym przypadku nie ma potrzeby stosowania obróbek blacharskich wzdłuż słupa w celu ukrycia łączeń płyt. Stosujemy wyłącznie obróbki blacharskie obwodowo - narożnikowe,  kapinosowe  oraz obróbki podokapowe).

Na zdjęciu standardowy oraz ukryty system mocowania.

 

W projekcie konstrukcji szkieletowej należy uwzględnić sposób montażu płyt warstwowych. W przypadku montażu w układzie poziomym należy mocować płyty do słupów głównych lub słupów pośrednich.

Płyty montowane  w układzie pionowym  są mocowane do podkonstrukcji - poziomych elementów konstrukcyjnych (ryglówek).

 

Przed montażem płyt należy przykleić do elementów konstrukcji  samoprzylepną uszczelkę z miękkiej pianki poliuretanowej.

Oddziela ona metal konstrukcji od okładziny płyty warstwowej co wpływa znacznie na ograniczenie natężenia dźwięków oraz zabezpiecza miejsca styku przed zbieraniem się wilgoci i pojawianiem się korozji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważnym elementem, który zabezpiecza ściany przed wilgocią jest obróbka kapinosowa. Odpowiednio wyprofilowana i zawinięta na dół jest montowana do dolnego rygla. Jej zadaniem jest odprowadzanie wody opadowej spływającej po płycie warstwowej poza ławę fundamentową.

Przy planowaniu dostaw płyt warstwowych należy przewidzieć odpowiednio zwiększone długości płyt. Po zamontowaniu będą one docięte dokładnie pod określony spadek.

Montaż lekkiej obudowy z płyt warstwowych należy rozpocząć od montażu płyt ściennych, w drugiej kolejności montujemy płyty dachowe.

W przypadku odwrotnej kolejności byłoby niezwykle trudno włożyć i zamontować płytę ścienną pod istniejący już okap dachu.  

Montaż płyt na konstrukcji rozpoczyna się od jej narożnika. Ustawienie pierwszej płyty w pionie ma szczególne znaczenie.  Wszelkie niedokładności będą skutkować błędami w ustawieniu kolejnych płyt.

Zaleca się, aby przy montażu płyt korzystać z odpowiednich podciśnieniowych urządzeń z przyssawkami  służącymi do podnoszenia i przemieszczania płyt. Szczególnie jest to ważne w przypadku dłuższych płyt. Taka praktyka znacznie ułatwia i przyspiesza ich montaż.

Firma BAAS-PANEL produkuje płyty o szerokości 1 150 mm.  Szerokości modularne dostępne na indywidualne zamówienie to 1080 mm lub 1200 mm.

Przy otworach okiennych i drzwiowych płyty warstwowe docinamy narzędziami z ząbkami do zimnego cięcia. Nie używamy narzędzi ciernych, które podnoszą temperaturę, która pali warstwę ocynku zabezpieczającą blachę co może spowodować wystąpienie korozji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy montażu płyt stosujemy odpowiednie wkręty samowiercące z uszczelką z gumy EPDM, które zapewniają szczelność mocowania.

Montaż łącznika (wkrętu) powinien odbywać się zawsze prostopadle do podłoża przy użyciu wkrętarki wyposażonej w ogranicznik głębokości osadzenia.

W przypadku uszkodzenia powłoki antykorozyjnej , ubytki należy uzupełnić zabezpieczając je przed pojawieniem się rdzy.

Odpowiednie dociśnięcie podkładki.

Szybki kontakt

Administratorem danych osobowych jest BAAS PANEL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Zarzecze, ul. Starowiejska 49a, 37-400 Nisko, NIP: 8650002054, REGON: 830097267, telefon: 15 870 11 03, e-mail: baaspanel@baaspanel.com.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce prywatności »